CENIK STORITEV SVETOVANJA IN VODENJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI: 

   

Nakup naslova iz baze podatkov

21 EUR

Ogled in popis nepremičnine do 5 km

21 EUR

Ogled in popis nepremičnine od 5 km do 20 km

42 EUR

 Strokovna ura nepremičninskega svetovalca

45 EUR

 Pregled listin in svetovanje

42 EUR

 Pridobitev ZK izpiska

45 EUR

 Pridobitev lokacijske informacije

45 EUR

 Pridobitev ZK listin iz katastra

25EUR

 Določitev tržne vrednosti nepremičnine s strani nep. svetovalca

55 EUR

 Ogled po naročilu

25 EUR

 Priprava in postavitev oglasa s fotografijo na spletno stran

45 EUR

 Oglaševanje (dve obdelani fotografiji na internetu)

-

 Oglaševanje (tiskani mediji)

-

 Sodelovanje pri pogajanjih

45 EUR/ura

 Sestava pogodb, ZK predlogov in drugih listin

Odvetniška tarifa

 Hramba listin  v blagajni, (največ 6 mesecev)

-

 Prijava pravnega posla za odmero davka na promet   nepremičnin  (davčna uprava)

45 EUR/ura

 Primopredaja

42 EUR

 Ureditev prepisov pri upraviteljih priključkov

45 EUR/ura

 Cenitve nepremičnin s strani sodnega cenilca

Tarifa sodnih cenilcev

 

     Vse cene so brez DDV.                                                                      Celje, 3.1.2018