AVA CENIK ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV:

A. DNEVNO ČIŠČENJE 

1. Pisarniški prostori:

- normativ 850 m2/delavko 2,5 EURm2 do 3,4 EUR/m2
- normativ 1.000 m2/delavko 2,3 EUR/m2 do 2,5 EUR/m2

Normativ in cena sta odvisna od postavljene zahteve naročnika, kvalitete materiala, dostopnosti do elementov čiščenja in min. OD z regresi v R.S..

2. Večji objekti: (strojno čiščenje - Combimat)

- površine do 2.000 m2 1,2 EUR/m2 do 1,4 EUR/m2
- površine nad 2.000 m2 0,9 EUR/m2 do 1,2 EUR/m2

 Normativi za dnevno čiščenje:

- poslovni prostori: 900 m2/ 8-urni delavnik
- bolnišnični prostori: od 400 m2 do 800 m2/ 8-urni delavnik
- šolski prostori: od 800 m2 do 1.300 m2/ 8-urni delavnik
- vrtci: od 400 m2 do 800 m2/ 8-urni delavnik

Normativi so odvisni od pogostosti in zahtevnosti čiščenja, opreme, vrste materialov tal ter želenega standarda čiščenja. V 8-urni delavnik je vključen čas za pripravo strojev in naprav, čistil, malica, in čiščenje strojne opreme po končanem delu.

 
B. GENERALNA ČIŠČENJA (enkratna, periodična generalna čiščenja)

1 Steklo do višine 2,8 m: velja za razvito površino stekel

- izložbena stekla 0,5 EUR/m2
- termopan steklo 0,6 EUR/m2
- stekla vezanih oken 0,8 EUR/m2
- kopelit steklo 0,85 EUR/m2
- industrijsko steklo 2,0 EUR/m2
- leseni okenski okvirji 0,5 EUR/m2
- aluminij, okenski okvirji 0,5 EUR/m2
- okenske police 0,5 EUR/m2
- za redne naročnike velja 10% popusta 

 Opomba: Za višino nad 2,8m se k ceni prišteje še strošek delovnega odra ali najetega dvigal, cena dela pa se za vsakih 2,5 m dodatne višine poveča za 100 %. 

2. Stropi:

Cena se oblikuje glede na višino, stopnjo umazanosti in možnosti dostopa. 
do višine 3,2 m:
- aluminij, stropne obloge 2,5 EUR/m2
- lesene obloge 2,25 EUR/m2
- luči pisarniške 1,85 EUR/kos
- luči plafonjere 1,3 EUR/kos
- luči proizvodne 3,0 EUR/kos

- Za vsakih nadaljnjih 2,8 m višine se cena poveča za 100%.

3. Žaluzije - čiščenje žaluzij:
 
- čiščenje žaluzij (notranje/zunanje) 18 EUR/m2
- suho brisanje zunanjih žaluzij do višine 5.5m 4,5 EUR/m2

4. Tekstilne talne obloge: (tapisoni, itisoni, heuga, flotex, ipd.)

- ekstrakcijsko čiščenje 5,5 EUR/m2
- strojno šamponiranje:
-do 20 m2 5,0 EUR/m2
-od 20 m2 do 200 m2 4,20 EUR/m2
-od 200m2 in več 3,5 EUR/m2

Cena je lahko odvisna tudi od zahtevnosti in dostopa do dela.
Opomba: Pri občutljivih volnenih materialih se cena poveča za 50 %. Čiščenje preprog na domu ne opravljamo.

- pisarniški stoli 6,5 EUR/kos
- fotelji z naslonjalom 8,5 EUR/kos
- veliki fotelji z naslonjalom 9,5 EUR/kos
- sedežne garniture (enosed) 12 EUR/kos
- sedežne garniture (dvosed) 25 EUR/kos, kotni dosed 30 EUR/kos
- sedežne garniture (trosed) 35 EUR//kos, kotni trosed 40 EUR/kos

6. Talne obloge - vinfleks, PVC, linolej, vinil, guma:

- strojno čiščenje z zaščitnimi premazi nad 100m2 4,5 EUR/m2

 posamezna opravila: - če so naročena posamezna opravila

- strojno čiščenje tal z odstranitvijo starih premazov 2,5 EUR/m2
- mokro sesanje odpadne raztopine 1,5 EUR/m2
- izpiranje s čisto vodo 1,5 EUR/m2
- akrilni premaz 3-krat 5,00 EUR/m2
-strojno poliranje tlakov (HI-SPEED) 3,0 EUR/m2 (vinaz) na premazana tla
-strojno poliranje tlakov (HI-SPEED) 6,5 EUR/m2 (kamen) na premazana tla

Opomba: Dolžinski meter stopnic (nastopna ploskev) je enako 1 m2.

7. Opečnati tlaki - tlakovec, klinker (neglazirani)

- strojno čiščenje z impregnacijo 12,5 EUR/m2

8. Kamnite talne obloge iz marmorjev, granitov, terazzo tlaki:

- strojno čiščenje marmorjev z impregnacijo 12,5 EUR/m2
- obrobe 5,5 EUR/m
- strojno poliranje marmorja do visokega sijaja 6,5 EUR/m2 na premazana tla
- strojno čiščenje marmorja brez impregnacije 5,2 EUR/m2 samo pranje
- strojno čiščenja granita z impregnacijo 12,5 EUR/m2
- obrobe 4,5 EUR/m2
- strojno poliranje granita do visokega sijaja 8,5 EUR/m2
- strojno čiščenje granita brez impregnacije 8,5 EUR/m2 samo pranje
- strojno čiščenje terazzo tlaka z impregnacijo 7,5 EUR/m2
- obrobe 4,5 EUR/m
- strojno poliranje tlaka do visokega sijaja 5,5 EUR/m2

 Opomba: Dolžinski meter stopnic (nastopna ploskev) je enako 1 m2.

9. Parketi, laminati:

- strojno čiščenje z emulzijskim premazom 9,4 EUR/m2

10. Zavese: -demontaža, montaža in pranje zaves

- navadne 4,5 EUR/m2

Sanitarni prostori, stopnišča, podesti v sklopu ostali čistilnih površin, se obračunavajo po cenah za normalne površine krat faktor 3.

11. Režijske ure: - za ostale vrste čiščenja, katerih ni mogoče izmeriti v m ali m2

- ročno čiščenje kot sestavni del večjih čiščenj, nadomeščanje ali kot samostojna storitev 14,0 EUR/uro
- ročno čiščenje s čistilnim priborom in čistili 18 EUR/m2
- kombinirano delo - ročno in strojno 14 EUR/m2
- premikanje opreme kot sestavni del čiščenj 15 EUR/m2 


C. GENERALNA ČIŠČENJA PO GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DELIH

1. Generalna čiščenja objektov:

- čiščenje objekta 5,4 EUR/m2 ( nad 250m2)
- čiščenje opreme 13,5 EUR/ura
- premikanje opreme kot sestavni del večjih čiščenj 12,5 EUR/uro

DNEVNO ČIŠČENJE

Dnevno čiščenje se izvaja 1-krat dnevno od ponedeljka do petka, ob sobotah in nedeljah se izvaja dežurno dnevno čiščenje.
Čiščenje zajema opravila, ki jih izvajamo dnevno, tedensko, mesečno in letno. Osnovna opravila, ki se opravljajo, so odvisna od vrste in namembnosti prostorov.

Dnevno čiščenje:
- izpraznitev košev in pepelnikov in odnos smeti v kontejner,
- brisanje prostih delovnih površin, miz,
- brisanje okenskih polic,
- brisanje kljuk in prstnih odtisov na vratih,
- brisanje prstnih odtisov z omar, pohištva,steklenih vitrin, vhodov,
- čiščenje in dezinfekcija sanitarij,
- nameščanje toaletnih brisač, WC papirja in mila,
- vlažno brisanje tal ali sesanje,
- pometanje glavnega vhoda.

 Tedensko čiščenje:
- temeljito čiščenje prostih delovnih površin, miz,
- brisanje telefonskih aparatov, računalnikov, namiznih svetil,
- temeljito čiščenje vrat,
- odstranjevanje pajčevin.

 Mesečno čiščenje:
- temeljito čiščenje stenske keramike, WC zračnikov,
- čiščenje radiatorjev,
- čiščenje stolov, foteljev,
- temeljito čiščenje omar, pohištva,
- čiščenje napisnih tabel in ograj,
- čiščenje košev za smeti,
- brisanje vertikalnih površin na dosegu roke.

 Letno čiščenje:
- čiščenje stropnih luči (sodelovanje tehnične službe naročnika)
 


Cene so informativne. Za natančno določitev cene je potrebno opraviti ogled.
Cena se oblikuje glede na specifičnost dela, vrsto nečistoč, velikost površine čiščenja in pogostost čiščenja. Davek v cenah storitev ni vračunan!

 
Vse cene so brez DDV                                                                                                                                         Domžale 2020.