NEPREMIČNINSKO POSLOVANJE NA PODROČJU CELJA, SAVINJSKE REGIJE IN ŠIRŠE PO SLOVENIJI:  

AVA d.o.o. na področju nepremičninskega poslovanja izvajamo osebno nepremičninsko svetovanje. Z izkušnjami iz gradbeništva, projektnega vodenja gradenj in znanjem nepremičninskega posredništva. Vendar drugače oblikovano, ceneje in strankam prijaznejše. Stranka ne dobi tako obvezujoče pogodbe kot pri posredovanju, dobi pa enako kvalitetne usluge. S pomočjo izkušenj in dela na področju gradbeništva, vodenja projektov, gradbenega nadzora in nepremičninskega posredovanja smo sposobni svetovati in voditi projekte na trgu nepremičnin.

V okviru nepremičninskega zastopanja in osebnega svetovanja običajno izvajamo:   

Pri nepremičninskem posredniku se najprej pogajate o višini provizije, pogojih za prekinitev pogodbe. Glede na slab glas, ki ga imajo nekateri nepremičninarji, je mnenje naročnikov, da za zaračunano provizijo ne storijo dovolj. Pri nas je plačilo po vašem naročenem in opravljenem delu, kar je bistvena sprememba in svetujemo samo vam. Nepremičninski posrednik pa je zavezan, da mora pri svojem posredovanju enakovredno upoštevati obe strani.

 Naročnika agencija oziroma za to usposobljeni svetovalci seznani z vsemi podatki, ki vplivajo na vrednost in uporabnost nepremičnine. Na podlagi teh ugotovi stanje nepremičnine in predlaga primerne variante in prednosti za pričakovani posel.

 • Preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (gradbena in tržna vrednost nepremičnine)
 • Seznanitev s trgom in svetovanje pri nakupu/prodaji nepremičnine
 • Pomoč pri izdelavi vseh vrst pogodb in podporo za prenos lastništva (ara, prodajna pogodba, vpis v  zemljiško knjigo), v sodelovanju z zunanjimi izvajalci (notarji, odvetniki, geodeti, cenilci, bankami...)
 • Pregled pravnega stanja nepremičnine (zemljiškoknjižno stanje)
 • Sprotno spremljanje ogledov nepremičnin
 • Sodelovanja pri primopredaji nepremičnin
 • Nasveti glede obsega potrebne sanacije nepremičnine
 • Pomoč pri iskanju primernega izvajalca za sanacijo nepremičnine po sprejemljivi ceni in z primernimi referencami
 • Nadzor in spremljanje potrebne sanacije
 • Izvajanje in spremljanje tudi drugih potrebnih storitev, v zvezi z opravljenim nepremičninskim poslom. 

    Kot je razvidno iz naše ponudbe, smo odprti za sodelovanje in se nam zdi prav, da z nekaj nasveti pomagamo rešiti dileme, s katerimi se srečujemo v poslu z nepremičninami.  Vabimo pa vas tudi k sodelovanju in dajanju predlogov, na naš naslov: ava.vlado@siol.net, ki jih bomo seveda tudi objavili.

Sodelujemo z agencijami in investitorji s področja Slovenije in Hrvaške:

      

POVPRAŠEVANJE:

 • Iščemo cenejšo samostojno stanovanjsko hišo v Savinjski dolini na nepoplavnem področju

 • iščemo vikend objekt v Savinjski dolino, ali malo širše

 • iščemo manjši poslovni prostor (14-30m2) v Savinjski dolini - dohod iz ceste - za agencijsko delo

 • iščemo večje zemljišče za postavitev nadstreška ali parkiranje kamp prikolice

TERMOGRAFSKo snemanje objektov

termo 

Pridobili smo spletni certifikat »Odlično srednje, malo ali mikro podjetje« oziroma »Excellent SME Slovenia« je priznanje za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija izdaja najboljšim srednjim, malim in mikro podjetjem v letu 2012  in 2015 in imamo bonitetno odličnost  A++ za leto 2018.