Drugačno nepremičninsko poslovanje (svetovanje)

Ne samo, da se ponudba še vedno ni pripravljena prilagoditi povpraševanju, tudi nepremičninske agencije in drugi akterji s tega področja se še niso primerno odzvali

Le redke nepremičninske družbe se odločajo za rokovno določene akcijske cene ponujenih nepremičnin. Svojim naročnikom še vedno ne ponujajo celovitih paketov storitev. Na drugi strani lastniki nepremičnin svojim nepremičninskim posrednikom ne zaupajo in pogosto ne upoštevajo njihovih nasvetov pri prodaji nepremičnine, prav tako ne kupci. Zakaj je tako? Saj ko pridemo na primer k odvetniku po nasvet, njegovo storitev plačamo, njegove nasvete pa upoštevamo, mar ne?

Pri nepremičninskem posredniku se najprej pogajamo o višini provizije, ne zanimajo pa nas usposobljenost posrednika in njegove reference, ki nam pomagajo uspešno izpeljati posel. Seveda krivda za tak odnos ni samo na strani prodajalca ali kupca. Glede na slab glas, ki ga imajo nekateri nepremičninarji, je mnenje naročnikov, da za zaračunano provizijo ne storijo dovolj, povsem razumljivo. So pa tudi takšni naročniki, ki bi radi, da jim vse storitve opravijo čim ceneje, hkrati pa še uredijo zelenico pred njihovo novo pridobitvijo.

Osebni nepremičninski svetovalec

Tako kot imamo svojega davčnega ali bančnega svetovalca, borznega analitika, odvetnika, osebnega zdravnika in računovodjo, ki mu zaupamo, bi morali imeti tudi svojega osebnega svetovalca za nepremičninsko področje. Ta svojim naročnikom ne bi dajal zgolj osnovnih (po zakonu obveznih) informacij o nepremičnini. Še posebno v času, kakršnega živimo danes, je zelo pomembno, da naročnikom ponudimo več.

Vsaka nepremičnina je zgodba zase. Poznati je treba njeno vsebino, da lahko uspešno sklenemo posel. Pri nepremičninskih poslih je zelo pomembno poznavanje pravne ureditve ter posledično tudi zaščite pravic in interesov udeležencev. Naročnika bi morale agencije oziroma za to usposobljeni svetovalci seznaniti z vsemi podatki, ki vplivajo na vrednost in uporabnost nepremičnine. Na podlagi teh bi morali izdelati celovito analizo stanja nepremičnine in predlagati zaključke. Nato bi se naročniki odločili, kaj bodo storili s svojim nepremičninskim fondom. Dober nepremičninski strokovnjak uvidi dodano vrednost ali prednost, ki jo nepremičnina ponuja, in to tudi ekonomsko upraviči.

Znanja z različnih področij

Nepremičninski svetovalci morajo imeti splošna znanja iz različnih poslovnih dejavnosti. Pri pridobivanju dovoljenj mora svetovalec znati ponuditi ustrezne strokovne rešitve - denimo za potrebe vrtca, gostinskega obrata ali pisarne so zahteve glede dovoljenj različne. Naročnikom morajo biti sposobni ponuditi tudi storitve za pridobivanje dovoljenj za različne poslovne dejavnosti oziroma jih usmeriti na pravi naslov.

Nepremičninski svetovalec stranke objektivno seznani z vsemi podatki, ne da bi se pri tem zbal, da bi zaradi morebitnih slabosti nepremičnine posel propadel. Stranke bi ga zato še posebej nagradile, saj jim je prihranil veliko časa in sredstev, ki bi jih zaradi spregledane pomanjkljivosti izgubile.

En svetovalec naj zastopa le eno stran

Menim, da nepremičninski posrednik pri istem poslu (transakciji nepremičnine) ne more delovati enako dobro za obe strani hkrati. To se v praksi sicer pogosto dogaja. Že dejstvo, da prodajalec želi prodati za čim več, kupec pa kupiti za čim manj, pove vse. Nepremičninski posredniki bi morali zastopati le eno stran in s tem naročniku zagotoviti objektivnost in popolno predanost.

Vedno se lahko odločimo, da bomo svojim naročnikom ponudili drugačno nepremičninsko posredovanje oziroma drugačno nepremičninsko svetovanje. Nekateri že razmišljajo v tej smeri in svojim strankam ponujajo celovito svetovanje s področja nepremičnin. Le kakovostno in celovito svetovanje bo omogočilo, da bodo začele stranke ponovno uporabljati te storitve. Provizija pa bo potem le pošteno plačilo za strokovno izpeljan nepremičninski posel.

Nadiža Pleško je osebna nepremičninska svetovalka.

Vir.:  Finance, 22.8.20161